การตรวจกรองโรคในทารกแรกเกิด (Newborn Screening หรือ NBS) เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก เป็นการวินิจฉัยโรคจากหยดเลือดของทารกแรกเกิด ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพของทารกในอนาคต การตรวจทำอย่างรวดเร็วและปลอดภัย เก็บตัวอย่างเลือดโดยการเจาะเข็มที่บริเวณส้นเท้าซึ่งเป็นรอยเพียงเล็กน้อย และมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดอาการอักเสบ

  • ผลตรวจเป็นลบ หมายความว่าไม่ปรากฎโรคที่ทำการตรวจเลย แต่มีความเป็นไปได้ว่าอาการของโรคชนิดหนึ่งนั้นอาจเกิดขึ้นภายหลังการตรวจ
  • ผลตรวจเป็นบวก จะยังไม่สามารถระบุได้ว่าทารกเป็นโรคชนิดหนึ่งนั้นเสมอไป การตรวจทารกแรกเกิดเป็นการตรวจ “ความเสี่ยง" ที่อาจเป็นโรค จะต้องทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง แล้วจึงส่งให้แพทย์เฉพาะทางรักษาต่อไป
Waters blood1
waters5

LC-MS/MS ระบบ RenataDX Screening
สำหรับงาน newborn screening

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดสำหรับตรวจคัดกรองโรคในทารกแรกเกิดคือ Tandem mass spectrometry (MS/MS) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความแม่นยำ และ Sensitivity สูง ปัจจุบัน Waters พัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยโรคขั้นสูงในระบบ LC-MS/MS ใช้เทคโลยีแบบ High throughput มีประสิทธิภาพการวิเคราะห์อย่างแข็งแกร่งและคล่องตัว สามารถใช้ได้ทั้งกับ Laboratory developed tests (LDTs) และชุด Reagent kits จากยี่ห้ออื่น

ส่วนประกอบของเครื่อง LC-MS/MS ประกอบไปด้วย Sample Manager ที่ต่อกับ ACQUITY™ UPLC™ I-Class Binary Solvent Manager และมี Xevo™ TQD mass spectrometer เป็นดีเทคเตอร์ซึ่งเป็นเทคโลยีระดับสูงสำหรับการตรวจวัด เครื่องมือมีขนาดกระทัดรัดกับพื้นที่ และโดยมีซอฟท์แวร์ MassLynxTM ควบคุมการทำงานของเครื่องและใช้ประมวลผล ซอฟท์แวร์ใช้งานง่ายและสามารถใช้ร่วมกับซอฟท์แวร์ IonLynxTM เพื่อวิเคราะห์ผลแบบ Real-time ได้

waters3การวิเคราะห์ผลของซอฟท์แวร์ IonLynx TM
waters4

ตัวอย่างสารสกัดเลือดวิเคราะห์ RenataDX Screening system
จำนวน 288 Injection เวลารวม 9.5 ชั่วโมง

 

และด้วยงานการวิเคราะห์ในตัวอย่างเลือดซึ่งมีปริมาณเมทริกซ์สูง ทาง Waters เห็นความสำคัญถึงจุดนี้ จึงได้แสดงผลของความแม่นยำในการตรวจวัดตัวอย่างเลือด เพื่อมอบความมั่นใจสูงสุดว่าผลที่ได้กับทารกของท่านว่าจะถูกต้องและแม่นยำเสมอ

 

 

Reference: Waters App. Note, 720006314EN, 720007309EN