Covid200702021

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ติดเชื้อ ต้องการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้เวชภัณฑ์ต่างๆ เกิดการขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากาก N95 ที่ใช้ในการป้องกันและช่วยลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดผู้ป่วย ซึ่งมีจำนวนจำกัด และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ทั้งนี้แนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนที่ได้การยอมรับวิธีหนึ่งคือ การนำหน้ากาก N95 มาทำการอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า (Plasma sterilizer) เพื่อนำมาใช้ใหม่ (Re-use) โดยกระบวนการนี้จะใช้อุณหภูมิต่ำ และสามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้ทุกชนิด รวมทั้งเชื้อรา และสปอร์ของแบคทีเรีย มีระบบการทำงานให้ความปลอดภัยสูงทั้งต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีสารพิษตกค้าง

ทางบริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด ขอแนะนำนวัตกรรมจาก RENOSEM ผู้คิดค้นระบบการอบฆ่าเชื้อ RENO-Sterilization system ด้วยเครื่อง RENO-Series จากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ Reprocessing หน้ากากอนามัย อาทิ N95, KF94, FFP2 (EU), DS95 (JPN) และ KN 95 (CHN) โดยมีข้อแนะนำในการใช้งาน ดังนี้

 • หน้ากากอนามัย 1 ชิ้นสามารถนำมาอบฆ่าเชื้อไม่เกิน 2 ครั้ง
 • ไม่ควรใช้กับหน้ากากอนามัยที่มีความเสียหาย และมีการปนเปื้อน
 • ไม่จำเป็นต้องมีการทำความสะอาดก่อนการอบฆ่าเชื้อ
 • ไม่ควรใช้กับหน้ากากอนามัยที่มีส่วนประกอบของเซลลูโลส
 • ไม่ควรอบฆ่าเชื้อร่วมกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
 • จำนวนชิ้นหน้ากากอนามัยที่สามารถฆ่าเชื้อได้ในแต่ละรอบขึ้นอยู่กับขนาดของห้องอบฆ่าเชื้อ
 • ควรบรรจุหน้ากากอนามัยลงซองบรรจุเวชภัณฑ์โดยบรรจุแบบแยกชิ้นและจัดเรียงใส่ตะกร้าก่อนเข้าห้องอบ
  Bag renosem20072021
 • หลังการอบฆ่าเชื้อ ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชม. ก่อนการใช้หน้ากากอนามัย

RENO sterilization

 

คุณสมบัติของเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบ RENO-sterilization

 • ห้องนึ่งทำจากสแตนเลส สตีล เกรด 304
 • สามารถบรรจุหน้ากากอนามัยได้มากถึง 20 ชิ้นต่อรอบ
 • รองรับโปรแกรมการทำงานไม่น้อยกว่า  3 โปรแกรม ได้แก่ Non-lumen, Eco และ Advance cycle
 • มีหน้าจอแสดงการทำงานและเครื่องพิมพ์ผลติดตั้งภายในตัวเครื่อง
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO13485 และการรับรองคุณภาพจาก FDA

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด (หน่วยธุรกิจ: Life Science)
โทร. 0-2185-4333 ต่อ 2442
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มา: IFU for mask(respirator) reprocessing in RENO-series sterilization systems(ver2.0)(EN)