ในปัจจุบันเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้เข้ามาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ในการทำงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ชุดกลั่นระเหยสาร (Rotary evaporator) ที่ในอดีตนั้น เครื่องมีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงทำให้ใช้พื้นที่ในการวางอุปกณ์ที่มาก และผู้ใช้งานจะต้องควบคุมปัจจัยต่างๆ ในการกลั่นเองผ่านระบบที่เป็น Manual เช่น ความร้อนภายในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (Heating bath), ความดันสุญญากาศ  (Vacuum), ความสูงและองศาของชุดกลั่น เป็นต้น จึงทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำการทดลอง แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบายในการทำการทดลองมากยิ่งขึ้น

 

knf4

ชุดกลั่นระเหยสาร (Rotary evaporator) รุ่น RC900 ยี่ห้อ KNF จากประเทศเยอรมัน ที่มาพร้อมเทคโนโลยีความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน โดยสามารถตั้งค่าการควบคุมปัจจัยต่างๆ ของการกลั่นระเหยสารด้วยระบบ Auto ผ่านรีโมตได้ดังนี้

  1. ความร้อนในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่สามารถตั้งต่าได้ตั้งแต่ 20-180 องศาเซลเซียส
  2. ความเร็วรอบของชุดกลั่นที่สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 25-250 รอบต่อนาที และยังสามารถตั้งช่วงเวลาสำหรับการเปลี่ยนทิศทางของการหมุนได้
  3. ความสูงของชุดกลั่นที่สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0-150 มิลลิเมตร เพื่อให้ความสูงของขวดกลั่นระเหยนั้นเหมาะสมกับปริมาตรน้ำภายในอ่าง

 

ทั้งนี้หน้าจอของรีโมตนั้นยังสามารถควบคุมได้ผ่านระบบสัมผัส และความพิเศษอีกอย่างของรีโมตนี้ก็คือ สามารถถอดจากตัวเครื่องได้ ทำให้ผู้งานสามารถควบคุมตัวเครื่องได้จากระยะไกลได้มากสุดถึง 50 เมตร โดยจะสั่งการผ่านทางสัญญาณ Wireless และด้วยความที่ตัวเครื่องนั้นมีขนาดเล็ก จึงทำให้ใช้ช่วยประหยัดพื้นที่ในห้องปฏิบัติการของผู้ใช้งานได้

 

ชุดกลั่นระเหยสาร (Rotary evaporator) รุ่น RC900 ยังสามารถนำไปใช้งานร่วมกับปั๊มสุญญากาศรุ่น (Diaphragm pump) SC920G และ เครื่องทำความเย็น (Chiller) รุ่น C900 ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่จาก KNF จะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพในการกลั่นสารนั้นมีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ทาง KNF ยังมีชุดกลั่นระเหยสาร รุ่น RC600 ที่มาพร้อมกับการควบคุมปัจจัยต่างๆผ่านทางหน้าจอที่เป็นปุ่มกด (Keypad) ที่มีประสิทธิภาพการทำงานและความสะดวกสบายไม่แพ้กับรุ่น RC900 ให้กับผู้ใช้งานได้เลือกอีกด้วย

knf july16

knf1