เนื่องด้วย บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Fisher Bioreagents  (ภายใต้การดูแลของบริษัท Thermo Fisher Scientific) ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าสารเคมี รีเอเจนต์ ที่มีคุณสมบัติความบริสุทธิ์สูง ใช้ในงานวิเคราะห์วิจัยด้าน Life Science โดยครอบคลุมกลุ่มงานหลากหลายประเภท เช่น

  • อณูชีววิทยา (Molecular Biology): Electrophoresis of  Nucleic Acids, Polymerase Chain Reaction (PCR), etc.
  • ชีววิทยาของเซลล์ (Cell Biology): Cell and Tissue Culture, Microbiological Media, etc.
  • คุณสมบัติทางเคมีของโปรตีน (Protein Chemistry): Immunodetection, Electrophoresis of  Protein, etc.

 


Mid Year Sale Promotion  2021 
Buffers for Life Sciences Research


พิเศษ!!! จ่ายเงินสด รับส่วนลดเพิ่ม 5%

Cell Culture, Electrophoresis, Nucleic Acid and Protein Isolation 

fisherbioreagents June2021

รายการ

รหัส ราคา

 BRILLIANT BLUE R-250, 25gr

110817233

1,800.-

 BRILLIANT BLUE R-250, 50gr

110817234

4,990.-

 TWEEN* 80, 500ml

110860778

1,090.-

 SORBITOL, 500gr

110817169

1,890.-

 GLYCEROL, 1L

110871366

890.-

 ISOPROPANOL, 2.5L

110860775

1,450.-

 Tris buffer solution 2M, DNase RNase and protease free, 100ml

110817240

1,450.-

 Tris Buffered Saline (TBS), 10X Solution, pH 7.4, 1L

110860776

1,590.-

 PBS tablets, 100ea

110860777

3,300.-

 TEMED , electrophoresis tested,

110860770

1,090.-

 PBS, 1X Solution, 4L

110871369

2,390.-

 PBS, 10X Solution, 1L

110871356

1,350.-

 PBS, 10X Solution, 4L

110871358

2,390.-

 PBS, 10X Solution, 20L

110871357

6,190.-

 Agarose broad separation range for DNA/RNA, 100gr

110871360

3,250.-

 Agarose broad separation range for DNA/RNA, 500gr

110871361

12,390.-

 Agarose, Low-EEO/Multi-Purpose, 100gr

110871362

2,050.-

 Agarose, Low-EEO/Multi-Purpose, 500gr

110871363

7,800.-

 Water, for molecular biology, DNASE, RNASE free, 1L

110871372

1,090.-

 Water, for molecular biology, 20L

110871371

4,150.-

 

หากท่านสนใจสินค้าของแบรนด์ Fisher Bioreagents สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้ตามที่ :
https://www.fishersci.com/us/en/brands/IAOCLVV5/fisher-bioreagents.html

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคาสินค้าได้ที่
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร. 0 2185 4333 ต่อ 2417