เครื่องวัดความหวาน (Refractometer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าความเข้มข้นของสารละลาย หรือใช้ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลในของเหลว โดยอาศัยหลักการหักเหของแสง มีหน่วยวัดเป็น %Bix ซึ่งเครื่องวัดความหวานส่วนใหญ่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร เช่น การผลิตน้ำผลไม้, ไวน์, การผลิตเบียร์และเครื่องดื่มต่างๆ

เครื่องวัดความหวานแบบพกพาของผลิตภัณฑ์ Bellingham + Stanley จากประเทศอังกฤษได้ผลิตเครื่องวัดความหวานแบบ Multi meter ที่สามารถวัดได้ทุกรูปแบบการใช้งานใน 1 เครื่อง มีสเกลเป็นแบบ 3 Interchangeable Scales เพื่อปรับเลือก Mode การอ่านค่าสารละลายได้มากกว่า 40 ค่า โดยแสดงค่าเป็นตัวเลขไฟฟ้าแบบ LCD เนื่องจากออกแบบตัวเครื่องในรูปแบบพกพา เหมาะสำหรับหลายหลายประเภทอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ำตาล Automobile เป็นต้น

 OPTiRefractometers Table OPTi Refractometers

 

OPTi Refractometers 2

 

ข้อดีของ Multi parameter คือ เพียงเครื่องเดียวสามารถวัดได้หลากหลาย Scale มากกว่า 40 Scales ประกอบไปด้วยค่า Brix, Refractive Index, °Baumé, °Butyro, Colostrum Quality, Wort, Ethylene Glycol % และอื่นๆ อีกมากมาย (ขึ้นอยู่กับการเลือใช้งานตาม Application)  และตัวเลขแบบดิจิตอลที่โชว์ขณะวัดสามารถลดความไม่แม่นยำในการอ่านค่าจากการวัดค่าความหวานแบบส่องตา (Manual) ได้

 

Download Catalog :

catalog bellingham1

 

ที่มา : http://www.bellinghamandstanley.com/