นักวิเคราะห์หลายๆ ท่าน ที่มีการตรวจวิเคราะห์ธาตุโลหะด้วยเครื่อง AAS และ ICP รู้จัก Microwave digestion มาไม่มากก็น้อย บางคนคงมีความคุ้นเคย และใช้งานอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ในระยะหลังเจ้า Microwave digestion ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะเป็นวิธีการย่อยที่มีประสิทธิภาพดี ใช้กรดปริมาณน้อย สามารถย่อยตัวอย่างได้รวดเร็วในระบบปิด ทำให้ไม่มีไอของกรดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติการ

หลักการในการทำงานของเครื่อง Microwave digestion เป็นหลักการเดียวกับเครื่อง Microwave ที่ใช้ในการประกอบอาหาร แต่มีระบบการควบคุม การตรวจสอบอุณหภูมิ และความดันที่แม่นยำ รวมทั้งระบบความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งมีหลักการทำงานแตกต่างในแต่ละผู้ผลิต วันนี้จะขออนุญาตแนะนำมาตรฐานใหม่ของการออกแบบ Microwave digestion จากผู้ผลิต Sineo ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อย และระบบความปลอดภัยให้แก่นักวิเคราะห์ทุกท่าน

sineo 02

 

 • แหล่งกำเนิดคลื่นไมโครเวฟ แบบคู่ (Dual magnetron)
  แหล่งกำเนิดคลื่นไมโครเวฟแบบคู่ช่วยให้ตัวอย่างทุกๆ Vessel ได้รับคลื่นพลังงาน Microwave แบบทั่วถึงเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อย

 

 • รับประกันแหล่งกำเนิดคลื่นไมโครเวฟ ตลอดอายุการใช้งาน (Life time warrantee magnetron)
  รับประกันแหล่งกำเนิดคลื่นไมโครเวฟตลอดอายุการใช้งาน

warranty

 

 • Outer vessel แบบ Extra fiber
  ช่วยให้ Outer vessel มีความแข็งแรงสูง ทนต้อการแตกหักเสียหาย และทำความสะอาดได้ง่าย
  sineo 06

 

 

 • ระบบการวัดความดันแบบ Piezoelectric pressure sensor (Piezoelectric crystal pressure sensor)
  ระบบการวัดแรงดันด้วย Piezoelectric crystal pressure sensor จาก SINEO เป็นการวัดแรงดันโดยอาศัยหลักการเหมือนเครื่องชั่ง โดยไม่ต้องต่อท่อเข้าภายในหลอดย่อยโดยตรง ให้การวัดที่แม่นยำ ช่วยลดโอกาสการปนเปื้อน สามารถป้องกันการหลุดขาดของสายวัดแรงดัน และช่วยให้หลอดย่อยสามารถหมุนได้ 360 องศาขณะทำการย่อย
  sineo2

 

 • การหมุน Vessel แบบทิศทางเดียวแบบ 360 องศา (Uni-turning, UTH)
  หลอดย่อยทั้งหมดมีการหมุนแบบทิศทางเดียวช่วยให้ได้รับพลังงาน Microwave เท่าเทียมกันทุกหลอด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยแต่ละหลอดย่อย
  sineo10

 

 • ประตู Safety แบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ เมื่อมีแรงดันภายในสูง (Pop-up Cushing  Explosion Proof Door)
  กรณีเกิดแรงดันภายใน Chamber ของเครื่อง Microwave digestion ประตูจะเปิดออกเล็กน้อยเพื่อลดแรงดันป้องกันการเสียหายภายใน Chamber
  sineo11

 

 • รถเข็นสำหรับการแคลื่อนย้ายชุดหลอดย่อยตัวอย่าง (Trolley)
  SINEO ออกแบบรถเข็นสำหรับการเคลื่อนย้ายตัวอย่าง และการนำตัวอย่างเข้า-ออกจากเครื่องย่อย เนื่องจากชุดหลอดย่อยมีน้ำหนักและมีความร้อนสูงขณะนำออกจากเครื่องหลังการย่อย ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกและปลอดภัยในการทำงาน
  sineo15

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.spc-rt.com/index.php/all-product/category/microwave-digestion