banner Retsch 1000X3311

วันที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น.

ดีเคเอสเอช และ เอสพีซี อาร์ที ร่วมกับ Retsch ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "ข้อแนะนำเพื่อการบดตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการบดตัวอย่างด้วยเครื่องบด Ball mill" โดย คุณรจเรข สีก่ำ, ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์

โดยมีหัวข้อการสัมมนาดังนี้

  • หลักการทำงานและเทคโนโลยีของเครื่องบด Ball mills รุ่นต่างๆ
  • การเลือกวัสดุบด ขนาด และจำนวนลูกบอลที่เหมาะสม
  • Tips & Tricks สำหรับการบด