banner Zeutec 1000X331

วันที่ 22 มิ.ย. 2564  เวลา 10.00 - 11.30 น. 

เคเอสเอช และ เอสพีซี อาร์ที ร่วมกับ Zeutec ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "การวิเคราะห์ตัวอย่างอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเครื่อง NIR Spectroscopy" โดย คุณจตุพร วงษ์แววดี, ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์

โดยมีหัวข้อการสัมมนาดังนี้

  • หลักการและเทคนิค
  • การใช้งาน
  • รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3gMbTar