banner Gerhardt 1000X331

วันที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น.

ดีเคเอสเอช และ เอสพีซี อาร์ที ร่วมกับ Gerhardt ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "การไฮโดรไลซิสแบบอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์ไขมันทั้งหมด" โดยคุณสุกาญจน์ดา กล่อมลาบ, ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์

โดยมีหัวข้อการสัมมนาดังนี้

• ทฤษฏีการไฮโดรไลซิส และการสกัดไขมัน    
• หลักการทำงาน และการใช้งานเครื่องไฮโดรไลซิลแบบอัตโนมัติสำหรับวิเคราะห์ไขมันทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3x2Q4d0