สวัสดีค่ะ วันนี้ บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด ขอแนะนำเครื่องวิเคราะห์พฤติกรรมการไหล (Rheometer) รุ่นใหม่ไฉไลกว่าเดิม  คือ รุ่น RSO โดยเพิ่มฟังก์ชัน Oscillatory  ที่สามารถวัดแรงเฉือนเชิงมุมได้ทั้ง 2 ทิศทาง (ทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกา) ทำให้วิเคราะห์ค่า G’ และ G” ได้  และสามารถใช้ได้ทั้งกับเข็มชนิด Cone/Plate และเข็มแบบ Bob/Cup ในเครื่องเดียวกัน ทำให้วิเคราะห์ตัวอย่างได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งตัวอย่างที่มีความหนืดสูง และความหนืดต่ำ ซึ่งต่างจากแบบเดิมที่ท่านต้องเลือกรุ่นให้จำเพาะกับตัวอย่างแต่ละชนิด  เครื่องวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลรุ่นใหม่นี้เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการควบคุมคุณภาพ และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณสมบัติดังกล่าวนั้น ทำให้ท่านผู้ใช้งานมีความสะดวกและครอบคลุมในการใช้งานเครื่องวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลมากขึ้น

BEL Feb2021 E

 

Specifications:

  • Controlled shear stress/shear rate
  • User-friendly Touch Screen
  • Quick Connect Coupling System
  • Instrument flexibility
  • Very Small Sample Size
  • Spindle Barcode
  • Standalone simplicity
  • Automatic Gap Setting
  • Rapid Temperature Control
  • Air Filtration System

 

Download Catalog :
cat RSO BEL

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.brookfieldengineering.com/products/rheometers/rso-rheometer