RT Pro09022021

RT Pro20042021 2

RT Pro20042021 3

RT Pro20042021 4

RT Pro20042021 6

 

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่น

  • ราคาสินค้า ยังไม่รวม VAT %
  • ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง
  • โปรโมชั่นซื้อ 5 แพค แถมฟรี 1 แพค คละแบบได้ แถมรายการที่ราคาต่ำกว่า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงราคาบางรายการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  • สามารถใช้ราคานี้ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับตัวแทนขาย
หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร. 0 2185 4333