ODL GrapiteBlock

รูปที่ 1 Graphite Block Acid Digestion System

เมื่อต้องการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง AAS, ICP หรือ ICP-MS แต่มีงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ย่อยตัวอย่างด้วยกรดอย่างจำกัด จะทำอย่างไรให้สามารถย่อยตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานอีกด้วย สำหรับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Graphite Block Acid Digestion System จากแบรนด์ ODLAB ประเทศเกาหลีใต้ โดย ODLAB จะลดปัญหาเรื่องการย่อยบน Hotplate แล้วเกิดเป็นไอกรดกระจายเต็มตู้ดูดควัน นอกจากนี้ ODLAB ได้พัฒนาระบบการย่อยกรดด้วย Graphite block โดยใช้ภาชนะย่อยตัวอย่างทำด้วยเทฟลอนความบริสุทธิ์สูง (440HP PFA Teflon) มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถทนความร้อนและความดันได้อีกด้วย หลักการทำงานของ Graphite Block Acid Digestion System ของ ODLAB จะใช้อาศัยความร้อนจากแผ่นแกรไฟต์ และย่อยตัวอย่างในภาชนะย่อยด้วยเทฟลอนดังภาพรูปที่ 2

 

exam graphiteblockรูปที่ 2 หลักการย่อยตัวอย่างในภาชนะย่อย

 

สำหรับขั้นตอนในการย่อยจะเกิดขึ้น 5 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2 โดยจะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาณไอกรดที่ออกมาจากภาชนะมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับการย่อยโดยใช้บีกเกอร์ต้มบน Hotplate สำหรับ ODLAB สามารถเลือกขนาดการใช้งานของภาชนะได้หลากหลาย มีหลุมการใส่ตัวอย่างถึง 24 ตำแหน่ง ซึ่งใช้การเติมกรดเพียงครั้งเดียวก็สามารถย่อยตัวอย่างได้หมด โดยไม่สูญเสียตัวอย่างขณะย่อยอีกด้วย รวมทั้งยังใช้เวลาย่อยน้อยกว่าการต้มบน Hot plate

 

ตัวอย่างสำหรับวิธีการย่อยข้าววิเคราะห์โลหะหนักโดยการใช้ Graphite Block Acid Digestion System จากแบรนด์ ODLAB

ODLAB01

arrow blue

ODLAB02

arrow blue

ODLAB03

arrow blue

ODLAB04

arrow blue

  •  ชั่งตัวอย่างที่บดแล้วปริมาณ 2 กรัม
  • เติมกรดไนตริก 18 มิลลิลิตร, กรดเปอร์คลอลริก 2 มิลลิลิตร, กรดซัลฟิวริก 2 มิลลิลิตรในภาชนะย่อย
  • เติม 5% กรดไนตริก 6 มิลลิลิตร ลงใน Collection tube
  • ประกอบชุดย่อยตัวอย่างและนำไปวางไว้บนเตาความร้อนแกรไฟต์ ตั้งค่าอุณหภูมิ 100℃

  • เมื่อตัวอย่างเริ่มเกิดการย่อยและแก๊สเกิดขึ้นในภาชนะ ให้เพิ่มอุณหภูมิไปที่ 220℃ ย่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 4 ชม.

หลังจากย่อยเสร็จ เทตัวอย่างที่ย่อยเรียบร้อยลงในภาชนะที่ต้องการปรับปริมาตรและเมื่อปรับปริมาตรเรียบร้อย ก็สามารถไปทำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง AAS หรือ ICP ได้เลย

 

Download Catalog :
Cat ODLab

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2185 4333 ต่อ 2133-2134 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.