บริษัท Schaller เป็นบริษัทชั้นนำผู้ผลิตเครื่องวัดความชื้น ตามมาตรฐานสากล EN ISO/IEC 17025:2007 จากประเทศออสเตรีย ได้มองเห็นถึงปัญหาในการคัดเลือกวัสดุก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตและความยุ่งยากในการทดสอบหาความชื้น จึงผลิตเครื่องวัดความชื้นและปริมาณนํ้าในเมล็ดพันธุ์ เพื่อมาใช้ในการวัดปริมาณนํ้า (Water Content)

Exam Schaller

 

Schaller FSA Promotion
 • ใช้เวลาในการวัดไม่ถึง 2 นาที

 • ไม่ต้องเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์

 • มีโปรแกรมการวัดให้เลือกมากกว่า 10 ตัวอย่าง

 • มี Thermal printer พร้อมพิมพ์ผลการวัดในทันที

 

รายละเอียดสินค้าเครื่องวัดความชื้นรุ่น FSA :

 • เป็นเครื่องสำหรับวัดปริมาณน้ำในเมล็ดพันธุ์ เช่น ถั่วเหลือง เมล็ดข้าวโพด เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง ข้าวสาลี ฯลฯ  สามารถวัดปริมาณน้ำ (Water content) ในช่วง 0 ถึง 50 %
 • ตัวเครื่องมีระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมวัดอุณหภูมิของตัวอย่างด้วย Infrared 
 • สามารถบันทึกผลได้ 1,000,000 ค่า
 • หน้าจอ Color touch ขนาด  7 inch 
 • มี Thermal printer
 • มีระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
 • สามารถวัดค่าได้โดยไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอย่าง
 • มีระบบวัด Hectoliter measurement (kg/hl)

แถมฟรี!! ชุด ISO measuring device check และ LogMemorizer software

Download Catalog :
cat FSA