Retsch drug1

หากท่านกำลังประสบปัญหาในการเตรียมตัวอย่างยาเม็ด เช่น ตัวอย่างบดยาก ผลการวิเคราะห์ซ้ำ (Repeatability) ของการวิเคราะห์เกินที่กำหนด วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการเตรียมตัวอย่างสำหรับผู้ใช้งาน

film coating drug

 

จากการสำรวจพบว่ายาส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาดังกล่าวจะเป็นยาประเภท Film-coated Tablets เพราะยาบางชนิด Film-coating ค่อนข้างแข็ง เมื่อบดตัวอย่างด้วยโกร่งหรือเครื่องบดธรรมดา จะใช้เวลานาน และตัวอย่างหลังบดไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้เมื่อสุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์จะได้ผลการวิเคราะห์แต่ละครั้งแตกต่างกัน

 

เครื่องบดยี่ห้อ Retsch ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนีซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรุ่น จะช่วยลดปัญหานี้ได้ เพราะเป็นเครื่องที่ใช้ในห้องปฏิบัติการที่มีแรงในการบดสูงและสม่ำเสมอ ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการเตรียมตัวอย่างได้มาก อีกทั้งยังช่วยให้ผลการวิเคราะห์ดีขึ้นอีกด้วย

 

เครื่องบด Mixer Mill รุ่น MM400 เป็นเครื่องบดที่ใช้หลักการกระแทกและการเสียดสีของลูกบดกับโถบด ทำให้ตัวอย่างมีขนาดเล็กลงและผสมเป็นเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้โถบดและลูกบอลยังมีให้เลือกหลากหลายขนาดและหลากหลายวัสดุเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 

MM400 02112020

 

film coating drug3

 

เครื่องบด Mortar Grinder รุ่น RM200 เป็นเครื่องบดที่ใช้หลักการกดอัดและการเสียดสีระหว่างตัว Mortar (ครก) กับ Pestle (สาก) ทำให้ตัวอย่างมีขนาดเล็กลงและผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่ง Mortar (ครก) และ Pestleจะมีให้เลือกหลากหลายวัสดุตามความเหมาะสม

 RM200 Mortagrinder02122020

 

film coating drug4

 

ในกรณีที่ Film-coating ของตัวอย่างแข็งและเหนียวมาก ทำให้ไม่สามารถบดที่สภาวะปกติได้ หรือความร้อนมีผลต่อการสลายตัวของสารบางชนิดในตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ ทำให้เกิดปัญหากับการบดที่สภาวะปกติ ยังมีเครื่องบดรุ่นอื่น ๆ ที่สามารถบดภายใต้อุณหภูมิต่ำด้วยไนโตรเจนเหลว โดยความเย็นจากไนโตรเจนเหลว -196 องศาเซลเซียส จะทำให้ Film-coating ที่เหนียวเกิดการเปราะและแตกง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความร้อนที่เกิดในระหว่างกระบวนการบด ทำให้บดได้ละเอียดและให้ผลการวิเคราะห์ดีกว่าการบดในสภาวะปกติ

 

เครื่องบดรุ่น CryoMill ซึ่งเป็นเครื่องบดที่ใช้หลักการเดียวกันกับรุ่น MM400 แต่สามารถต่อกับถังไนโตรเจนเหลวเพื่อให้มีการลำเลียงไนโตรเจนเข้าไปหล่อเย็นโถบดตัวอย่างได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้ตัวอย่างในโถบดมีอุณหภูมิเย็นอย่างสม่ำเสมอขณะบด โดยที่ไม่ต้องถอดโถบดออกมาแช่ไนโตรเจนเหลวด้านนอก

 

CryoMill MM40002122020

 

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ Retsch ยังมีเครื่องบดอีกหลากหลายประเภทและหลายหลักการ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามประเภท ลักษณะ ปริมาณของตัวอย่าง และข้อกำหนดอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม