กระดาษกรองมีหลากหลายแบบ ผู้ใช้งานสามารถเลือกกระดาษกรองได้จากปริมาณ คุณภาพ คุณภาพทางด้านเทคนิค หรือราคา กระดาษกรอง Qualitative Filter Paper ของ Advantec มีหลากหลายเกรดสำหรับการใช้งานแบบพิเศษ และหลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 30 มิลลิเมตรถึง 1,080 มิลลิเมตร

filterpaper advantec2

 

GraphAdvantec

 

กระดาษกรองที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative) ใช้ในการกรองคัดแยกสาร กรองแยกตะกอนออกจากสารละลาย เป็นต้น ผลิตจากเซลลูโลส 100% จากโรงงานประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001

 

Qualitative Filter Paper

  • 100% Cotton Linter Cellulose
  • pH Tolerant : 0 to 12
  • Temperature Maximum : 120C
  • Wide Selection : Seven Types
  • Ash Content : 0.1%

 

พิเศษช่วงแนะนำสินค้า เมื่อซื้อสินค้าครบ 5 แพค แถมฟรี!! 1 แพค (คละแบบคละเบอร์ได้)

CAT AdvantecScan