High Performance Liquid Chromatography (HPLC) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่หลายท่านรู้จักและใช้งานอยู่อย่างแพร่หลาย ซึ่งการใช้งานเครื่อง HPLC หลายคงคนหนักใจเรื่องของการเลือกใช้งาน Accessories ตัวหนึ่งคือตัว Column ซึ่งการทำงานของเครื่อง HPLC นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญที่เราสนใจโดยมี Column เป็นส่วนสำคัญที่จะใช้ในการแยกสารเพื่อการวิเคราะห์ โดยกระบวนการแยกสารที่เกิดขึ้นภายใน Column จะเกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟส ได้แก่ เฟสอยู่กับที่ (Stationary Phase) หรือ Column ที่กล่าวถึงกับอีกเฟสหนึ่งคือเฟสเคลื่อนที่ (Mobile Phase) และถ้าเราแบ่งเฟสในการแยกที่เกิดใน “คอลัมน์” จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ Normal Phase และ Reverse Phase ซึ่งการใช้งาน HPLC ที่มีใช้งานส่วนใหญ่มักจะถูกใช้ Column ในกลุ่มของ Reversed Phase โดยในฉบับนี้เราจึงจะมาพูดถึง Reversed Phase กันก่อน

 

kna03

นอกจาก Column สำหรับ HPLC แล้ว Column สำหรับงาน Preparative ก็ยังต้องเลือก Packing ให้เหมาะกับงาน

 

Reversed Phase หรือเฟสย้อนกลับ คือ Stationary Phase จะมีหมู่ฟังก์ชันไม่มีขั้วเกาะอยู่ที่ผิวของคอลัมน์ ได้แก่ Hydroxyl Group ของ Silica ซึ่งเกิดเป็นพันธะ Si-O-Si-R ซึ่ง R เป็น Hydrocarbon ได้แก่ Octadecyl (C18), Octyl (C8), Metyl (C1), Buthyl (C4) และ Alkyl Aromatic ส่วน Mobile Phase จะเป็นสารที่มีขั้ว และคอลัมน์ที่นิยมใช้กันในท้องตลาดจะเป็นชนิด C18 ซึ่งมีจำนวนชนิดมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนชนิดของคอลัมน์แบบ Reversed Phase และทาง KNAUER มีคอลัมน์ชนิด C18 ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน โดยในฉบับนี้ จะขอเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของ Column ชนิด C18 ดังตารางด้านล่างนี้

 

 ชนิดของคอลัมน์ Eurospher II 100 C18 Eurospher II 100 C18 A Eurospher II 100 C18 H Eurospher II 100 C18 P 
คุณสมบัติ
 • Si-OH เคลือบด้วยสารที่มี C-18 Atom และถูกปิดด้วยหมู่ R บางส่วนยังคงเหลือ Si-OH ที่ผิวทำให้เกิด Hydrophobic 
 • คอลัมน์ชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้น้ำ 100% เป็น Mobile Phase เพราจะสร้างความเสียหายให้แก่คอลัมน์ได้
 • เพิ่มเติมจาก Column ชนิด C18 คือมี Polar Group แทนที่บางส่วน
 • สามารถใช้กับสารผสมที่มีขั้วและไม่มีขั้วได้ ถือเป็นคอลัมน์ที่อเนกประสงค์ชนิดหนึ่ง
 • เป็น Column C18 ที่ถูกแทนที่ Si-OH ด้วยหมู่ R ทั้งหมดซึ่ง Si-O-R ที่พร้อมจะจับกับ Analyze ได้เลย
 • ทน pH 1-12
 • มี Cross-linking ของ C18 ด้วยกันเอง โดย Crosslink ที่เกิดขึ้นทำให้สารที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่เข้าไม่ได้
 • ทน pH 1-12
Application ที่เหมาะสม สำหรับวิเคราะห์สารที่มีความเป็นกรด, เบส, กลาง เช่น Penicilline, Sulphonamides, Anabolic Steroids, Anti-Psychotics, Beta Blocker, Sudan Dyes, Phenols และ Preservatives สำหรับการวิเคราะห์ที่ใช้ น้ำ 100% กรดอะซิติก หรือบัฟเฟอร์ เป็น Mobile Phase สำหรับวิเคราะห์สารที่ไม่มีขั้ว สำหรับแยกสารที่มีความเหมือนกันมาก ๆ เช่น Trans-Cis
โครงสร้าง

kna a1

 

kna a2

 

kna a3

 

kna a4

 

 

 

นอกจาก KNAUER จะมีคอลัมน์ชนิด C18 หลายชนิดและหลายขนาด/ความยาว ก็ยังมีคอลัมน์ชนิด Reversed Phase ชนิดอื่น ๆ อีก ได้แก่ C8, C8A, C4 และ Phenyl ดังตารางด้านล่างนี้

 

ชนิดของคอลัมน์ Eurospher II 100 C8 Eurospher II 100 C8 A Eurospher II 100 C4 Eurospher II 100 Phenyl
 คุณสมบัติ
 • ประกอบด้วย Si-OH, Si-O-R, C8 ล้วน ซึ่งเป็น Hydrophobic แต่ก็จะมีความเป็นขั้วมากกว่า C18
 • ประกอบด้วย Si-OH, C8 ซึ่งเป็น Hydrophobic และหมู่ Polar Group
 • ประกอบด้วย Si-OH, Si-O-R ซึ่งเป็น Hydrophobic และ C4 ซึ่งมีความเป็นขั้วมากกว่า C8, C18
 • ประกอบด้วย Si-OH, Si-O-R และหมู่อะโรมาติค ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงสูงมากจึงเป็นทางเลือกที่ดี เมื่อไม่สามารถใช้คอลัมน์ชนิดอื่นแยกได้
 Application ที่เหมาะสม Application ที่เหมาะสมจะคล้ายกับคอลัมน์ชนิด C18 แต่จะมี Retention ที่น้อยกว่า ซึ่งจะเหมาะสำหรับวิเคราะห์ วิตามินที่ละลายน้ำได้, Steroids, Catecholamines, Sedatives สำหรับการวิเคราะห์ที่ใช้สารมีขั้วเป็น Mobile phase เหมือนกับชนิด C18A แต่ความเฉพาะเจาะจงสำหรับสาร Hydrophobic จะน้อยกว่า สำหรับวิเคราะห์ Small Peptide สำหรับแยก Chlorpromazine และ Clomipramine ออกจากกัน
หรือ Application อื่น ๆ
 โครงสร้าง

kna a5

 

kna a6

 

kna a7

 

kna a9

 

 

จากที่พูดคุยกันมาในฉบับนี้ ทุกท่านจะเห็นว่าคอลัมน์ Packing เดียวกันที่เรารู้จักอย่าง C18 แต่คุณสมบัตินั้นไม่เหมือนกันซะทีเดียว บาง Application เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ซึ่งทั้งตัวอย่างและ Mobile Phase ก็มีผลมากต่อการเลือกใช้งาน Column เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกชนิดของคอลัมน์ให้เหมาะสมกับ Application, ตัวอย่าง, Mobile Phase เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดและรักษาคอลัมน์ของเราให้ใช้งานได้ยาวนานที่สุด

 

สุดท้ายนี้ขอแนะนำ Promotion ของ Column ชนิด C18 ยี่ห้อ KNAUER จากประเทศเยอรมนี ซึ่งหลาย ๆ ท่านคงมีใช้งานกันอยู่มาให้พิจารณา สามารถขอสินค้าไปทดลองใช้งานและมีตัวอย่างให้ทดลอง Demo อีกด้วย

 

sale 062020 02 01

 

 รายการ  ราคาโปรโมชั่น
 Eurospher II C18 150 x 4.6 mm, 5 μm with precolumn 10,000 บาท
 Eurospher II C18 150 x 4.6 mm, 5 μm 9,000 บาท
 Eurospher II C18 250 x 4.6 mm, 5 μm with precolumn 12,000 บาท
 Eurospher II C18 250 x 4.6 mm, 5 μm 10,000 บาท
 Eurospher II C8 150 x 4.6 mm, 5 μm with precolumn 10,000 บาท
 Eurospher II C8 150 x 4.6 mm, 5 μm 9,000 บาท
 Eurospher II C8 250 x 4.6 mm, 5 μm with precolumn 12,000 บาท

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาขายที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มีสินค้าสามารถจัดส่งให้ทันที

 

หากท่านใดสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณพิมพ์อร โรจนวรหิรัญ (โมกุล)
โทร. 09 3592 3167  หรือ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.knauer.net

 

Download Catalog :

KNA02