การทดลองในห้องปฏิบัติการ เครื่องกลั่นระเหยสาร (Evaporator) จะถูกนำไปใช้เพื่อแยกสารที่สนใจออกจากตัวทำละลาย หรือเพิ่มความเข้มข้นของสาร และถ้าการใช้งานนั้นจำเป็นจะต้องใช้คู่กับปั๊มสุญญากาศเพื่อช่วยลดจุดเดือดของตัวทำละลาย ท่านสามารถเลือกปั๊มให้เหมาะสมกับการใช้งานได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

  1. ชนิดของตัวทำละลาย ตัวทำละลายแต่ละชนิดจะมีจุดเดือดและฤทธิ์การกัดกร่อนที่แตกต่างกัน สารที่มีจุดเดือดต่ำจะมีสภาวะสุญญากาศที่ต่ำตามไปด้วย เช่น Acetone, Methyl Chloride และ Pentane เป็นต้น สิ่งสำคัญ คือ ปั๊มต้องทำสภาวะสุญญากาศให้เพียงพอต่อการระเหยตัวทำละลาย และวัสดุภายในปั๊มต้องสามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี เพื่อยืดอายุการใช้งาน
  2. ขนาดของขวดระเหย (Evaporating Flask) ควรเลือกปั๊มให้เหมาะสมกับขนาดของขวดระเหย หากปั๊มมีกำลังน้อยเกินไปจะทำให้อัตราการไหลไม่เพียงพอต่อการระเหยจึงใช้เวลาในกลั่นนานยิ่งขึ้น ในทางกลับกันหากใช้ปั๊มที่มีกำลังมากเกินไปก็จะทำให้ยากต่อการควบคุมการทำงาน
  3. การควบคุมระดับสุญญากาศ การปรับระดับสุญญากาศของระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจะช่วยลดจุดเดือดของตัวละลาย ซึ่งจะทำให้เวลาที่ใช้ในการระเหยเร็วมากยิ่งขึ้น

 knf02

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น SC920G ยี่ห้อ KNF จากประเทศเยอรมนี ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้กับเครื่องสำหรับกลั่นระเหยสารเคมี (Evaporator) โดยตัวเครื่องสามารถทำสภาวะสุญญากาศได้ต่ำถึง 2 มิลลิบาร์ มีอัตราการไหลสูงถึง 20 ลิตร/นาที และวัสดุภายในปั๊มจะถูกเคลือบด้วยสาร PTFE (Polytetrafluoroethylene, Teflon) ซึ่งสามารถทนต่อไอระเหยของสารเคมีที่ฤทธิ์กัดกร่อนสูงได้ นอกจากนี้ปั๊มยังมาพร้อมกับฟังก์ชั่นพิเศษ คือ สามารถหาระดับสุญญากาศที่เหมาะสมกับสารตัวอย่างได้โดยอัตโนมัติ และรีโมตควบคุมการทำงานของปั๊มสามารถถอดออกจากตัวเครื่องได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานมากยิ่งขึ้น

knf01

 

Download Catalog : 

CAT KNF02