8E8BAF01 5CD2 4EB6 B1DF 85969BB193AB

 

DEC266CD 62CD 4948 88DA 3084CD0717A6

 อ่างควบคุมอุณหภูมิ
 Model : GFL1003

 • จอแสดงอุณหภูมิและตั้งค่าแบบ LED ความละเอียด 0.1 ºC
 • ความจุ 14 ลิตร
 • ตั้งอุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิห้อง + 5 ºC ถึง 99.9 ºC
 • ควบคุมแบบ Microprocessor-Controlled
 • มีกระจกบริเวณฝาครอบ, ฝาแบบหน้าจั่ว
 • ใช้เวลาน้อยในการทำอุณหภูมิถึงที่ต้องการ
 • มีระบบแจ้งเตือนบนหน้าจอเมื่ออุณหภูมิผิดปกติ
 • ตัวอ่างทนการกันกร่อน

gfl01

 (ราคาเต็ม 67,100 บาท)
 ราคาพิเศษ 44,000 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

B16C0FD7 B1F5 4415 B620 0A33C66F75A0

 ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ
 Model : OH-3S

 • ตู้ทำด้วย PMMA (Polymethyl methacrylate)
 • สามารถขจัดความชื้นได้ 2 กรัม ต่อ 1 วัน
 • อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วย Thermo/Hygrometer
 • ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิในช่วง 0 ถึง 50 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ในช่วง 0 ถึง 90% RH
 • มีชั้นวางของจำนวน 3 ชั้น
 • ไฟ 220 V

asone01

 (ราคาเต็ม 23,400 บาท)
 ราคาพิเศษ 16,000 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

B16C0FD7 B1F5 4415 B620 0A33C66F75A0

 ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ
 Model : SPB-V1

 • ตู้ทำด้วยเหล็กเคลือบสี
 • อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วย Thermo/Hygrometer
 • มีชั้นวางของจำนวน 2 ชั้น
 • ไฟ 110 V

asone02

 ราคาพิเศษ 55,500 บาท

 *หมายเหตุ :
  1. ราคาไม่รวม Vat 7%
  2. ราคานี้รวมตัวแปลงไฟ 220 V รหัส THL-ASO-ADAPTER-1 (110760525) เรียบร้อยแล้ว

 

2C187A4C 43B9 4FBA AA94 CF6C9B884E30

 เครื่องวัดค่ากรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ
 Model : pH700

 • ช่วงการวัด: 0 - 14.00 pH
 • ค่าความละเอียด 0.1/0.01
 • ความถูกต้อง: ±0.01 pH ±1 Digit
 • จุดสอบเทียบ: 1 – 3 จุด

 

apera01

 (ราคาเต็ม 19,800 บาท)
 ราคาพิเศษ 14,000 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

64F0188B C4E6 4404 BB01 B62600FAAF65

 อุปกรณ์ช่วยดูดจ่ายของเหลว
 Model : 4202

 • สเกลอ่านปริมาตรแบบเลเซอร์
 • ปรับปริมาตรระหว่าง 0.50 - 5.00 มิลลิลิตร ละเอียด 0.10 มิลลิลิตร 
 • ส่วนประกอบทำจาก PTFE, PFA, Borosilicate, Platinum ทนต่อ กรด ด่าง ตัวทำละลาย 

 อุปกรณ์ประกอบ

 • PP Adapter 3 ชิ้น ขนาด GL 28, 40, 45
 • ใบรายงานการสอบเทียบจากผู้ผลิตระบุหมายเลขเครื่อง

mikromeister01

 (ราคาเต็ม 9,200 บาท)
 ราคาพิเศษ 7,600 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

64F0188B C4E6 4404 BB01 B62600FAAF65

 อุปกรณ์ช่วยดูดจ่ายของเหลว
 Model : 4203

 • สเกลอ่านปริมาตรแบบเลเซอร์
 • ปรับปริมาตรระหว่าง 1.00 - 10.00 มิลลิลิตร ละเอียด 0.20 มิลลิลิตร
 • ส่วนประกอบทำจาก PTFE, PFA, Borosilicate, Platinum ทนต่อกรด ด่าง ตัวทำละลาย

 อุปกรณ์ประกอบ

 • PP Adapter 3 ชิ้น ขนาด GL 28, 40, 45
 • ใบรายงานการสอบเทียบจากผู้ผลิตระบุหมายเลขเครื่อง

mikromeister01

 (ราคาเต็ม 9,200 บาท)
 ราคาพิเศษ 7,600 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

64F0188B C4E6 4404 BB01 B62600FAAF65
 อุปกรณ์ช่วยดูดจ่ายสารเคมี

 Model : 4204

 • สเกลอ่านปริมาตรแบบเลเซอร์
 • ปรับปริมาตรระหว่าง 2.50 ถึง 25.00 มิลลิลิตร ความละเอียดในการปรับ 0.50 มิลลิลิตร
 • ส่วนประกอบทำจาก PTFE, PFA, Borosilicate, Platinum ทนต่อ กรด ด่าง ตัวทำละลาย

 อุปกรณ์ประกอบ

 • PP Adapter 3 ชิ้น ขนาด GL 28, 40, 45
 • ใบรายงานการสอบเทียบจากผู้ผลิตระบุหมายเลขเครื่อง

mikromeister01

 (ราคาเต็ม 11,900 บาท)
 ราคาพิเศษ 9,800 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

64F0188B C4E6 4404 BB01 B62600FAAF65
 อุปกรณ์ช่วยดูดจ่ายสารเคมี

 Model : 4205

 • สเกลอ่านปริมาตรแบบเลเซอร์
 • ปรับปริมาตรระหว่าง 5.00 - 50.00 มิลลิลิตร ละเอียด 1.00 มิลลิลิตร
 • ส่วนประกอบทำจาก PTFE, PFA, Borosilicate, Platinum ทนต่อ กรด ด่าง ตัวทำละลาย

 อุปกรณ์ประกอบ

 • PP Adapter 3 ชิ้น ขนาด GL 28, 40, 45
 • ใบรายงานการสอบเทียบจากผู้ผลิตระบุหมายเลขเครื่อง

mikromeister01

 (ราคาเต็ม 13,100 บาท)
 ราคาพิเศษ 10,700 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

dlab3

 

minebeamitsumi 150

 เครื่องวัดแรงกดและแรงดึง
 Model : LTS-1kNB-S300

 • Maximum test load: 1 kN
 • Measurement accuracy: ±1%

minebea02

 (ราคาเต็ม 350,000 บาท)
 ราคาพิเศษ 250,000 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

minebeaintec

 เครื่องชั่งสายพานอัตโนมัติ
 Model : Econus 3 kg

 • Maximum capacity: 3 kg
 • ขนาดสายพานกว้าง 300 mm

minebea03

 (ราคาเต็ม 350,000 บาท)
 ราคาพิเศษ 170,000 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

ebro 150

 เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ
 Model : EBI 310

 Multi-Use PDF Data Logger

 High precision version

 • Internal: -30 °C … +75 °C
 • IP 65
 • 120,000 measurements
 • Sample rate 1 s … 24 h
  Part no. 1340-6331      

ebro01

 (ราคาเต็ม 15,300 บาท)
 ราคาพิเศษ 10,800 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

ebro 150

 เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ 
 Model : EBI 300

 Multi-Use PDF Data Logger

 Standard version

 • Internal: -30 °C … +70 °C
 • IP 65
 • 40,000 measurements
 • Sample rate 1 m … 24 h
  Part no. 1340-6330
ebro02

 (ราคาเต็ม 5,500 บาท)
 ราคาพิเศษ 3,900 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

ebro 150

 เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ 
 Model : EBI 310 TE

 Multi-Use PDF Data Logger with external precision temperature probe Measurement of high and low temperatures

 • External: -200 °C … +250 °C
 • Internal: -30 °C … +75 °C
 • IP 65
 • 120,000 measurements
 • Sample rate 1 s … 24 h
  Part no. 1340-6337

ebro03

 (ราคาเต็ม 25,900 บาท)
 ราคาพิเศษ 18,200 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

ebro 150

 เครื่องวัดอุณหภูมิเข็มและอินฟาเรด
 Model : TLC 750i

 Dual Infrared/Fold-Back Thermometer

 • -50 °C … +250 °C
 • Accuracy infrared:
  ±1.5 °C at -18 °C ... -0.1 °C
  ±1.0 °C at 0 °C ... +65 °C
  ±2.0 °C or 2 % at +65 °C ... +250 °C
 • Accuracy penetration probe:
  ±0.5 °C at -30 °C ... +99.9 °C
 • IP 65
  Part no. 1340-5736

ebro04

(ราคาเต็ม 8,000 บาท)
 ราคาพิเศษ 5,600 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

ebro 150

 เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ
Model : EBI 310 TX

 Multi-Use PDF Data Logger with temperature-two channel-Adapter Temperature monitoring

 • External: -200 °C … +400 °C
 • Internal: -30 °C … +75 °C
 • 120,000 measurements
 • Sample rate 1 s … 24 h
  Part no. 1340-6339
  *Up to two exchangeable probes can be connected; not included

ebro05

 (ราคาเต็ม 21,700 บาท)
 ราคาพิเศษ 15,200 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

ebro 150

 เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ
 Model : EBI 300 TE

 Multi-Use PDF Data Logger with external temperature probe fast, flexible core temperature measurements

 • External: -35 °C … +70 °C
 • Internal: -30 °C … +70 °C
 • IP 65
 • 40,000 measurements
 • Sample rate 1 m … 24 h
  Part no. 1340-6335

ebro06

 (ราคาเต็ม 8,900 บาท)
 ราคาพิเศษ 6,300 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

ebro 150

 เครื่องวัดอุณหภูมิ 
 Model : TDC 110 (1XX)

 Basic Core Thermometer

 • -50 °C … +150 °C
 • Resolution: 0.1 °C
 • Accuracy: ± 1 °C (-10 °C ...+120 °C), ± 2 °C for the remaining measurement range
 • Sensor NTC, Display 7mm LCD
 • Probe needle Stainless steel, Ø 4 mm, L = 120 mm, pointed
  Part no. 1340-5121

ebro07

 (ราคาเต็ม 1,800 บาท)
 ราคาพิเศษ 1,300 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

ebro 150

 เครื่องบันทึกและวัดอุณหภูมิ 
 Model : EBI 330-T30

 Single-Use PDF Data Logger (จำนวน 10 ชิ้น)

 Temperature control during transport for your safety

 • Internal: -30 °C … +60 °C
 • 20,000 measurements
 • Sample rate 1 m … 24 h
 • Accurancy: ±0.5 °C (-20 °C ..+40 °C) ±0.8 °C for the remaining measuring range
 • Resolution 0.1 °C
  Part no. 1340-6332

ebro08

 (ราคาเต็ม 20,500 บาท)
 ราคาพิเศษ 14,400 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

ebro 150

 เครื่องวัดอุณหภูมิ 
 Model : TFI 260

 Basic Infrared Thermometer with Circular Laser Point

 • -60 °C … +550 °C
 • Accuracy:
  ±2 °C (at 0 °C … +15 °C)
  ±1.5 °C (at +15 °C … +35 °C)
  ±2 °C or 2%,
  Larger value is applicable
  (at +35 °C … +550 °C)
 • Resolution: 0.1 °
 • IP 20
  Part no. 1340-1755

ebro09

 (ราคาเต็ม 3,900 บาท)
 ราคาพิเศษ 2,800 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

minebeaintec

 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
 Midrics Complete Scales & Signum Regular

minebea04

 • MW2P1-300IG-L.A2.L11
  (ราคาเต็ม 117,000 บาท)
  ราคา 81,700 บาท
 • MW2S1-30FE-L.A11.L11
  (ราคาเต็ม 86,000 บาท) 
  ราคา 59,800 บาท
 • SIWRDCP-1-35-I
  (ราคาเต็ม 59,000 บาท) 
  ราคา 41,300 บาท
 • SIWRDCP-1-35-I.I65
  (ราคาเต็ม 74,000 บาท) 
  ราคา 51,400 บาท

 *หมายเหตุ : ราคาไม่รวม Vat 7%

 

Mirascompletescales01

btn midyearsalep1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.