นักวิจัยในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ยา ยาสมุนไพร ผงปรุงรส นมผง สารเคมี ผงกาแฟ แป้ง เครื่องเทศผง เป็นต้น อาจจะเคยได้พบปัญหากับการไหลของตัวอย่าง ปัญหาการบรรจุหีบห่อ ปัญหาต้นทุน  การผลิต ปัญหาเครื่องจักร หรือแม้กระทั่งการจัดเก็บ ซึ่งล้วนมาจากพฤติกรรมของตัวอย่างเมื่อสัมผัสอากาศ หรือความชื้น หรือระยะเวลาที่ผ่านไปทำให้ตัวอย่างมีพฤติกรรมการไหลเปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น นักวิจัยหรือนักออกแบบเครื่องจักรควรจะมีความรู้และความเข้าใจถึงพฤติกรรมการไหลของสารตัวอย่าง เพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานคิดค้นปรับปรุงสูตรสินค้า หรือใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักร รวมทั้งสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด powder tester

 

มาทำความรู้จัก !!! เครื่องมือวัดพฤติกรรมการไหลของอนุภาคผง (Powder Flow Tester)

PFTTM Powder Flow Tester เป็นเครื่องวัดยี่ห้อ AMETEX Brookfield เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศอเมริกา ซึ่งบริษัทผู้ผลิตมุ่งเน้นผลิตเครื่องเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาโดยได้ทำการคิดค้นร่วมกับสถาบัน The Wolfson Centre ซึ่งเป็นสถาบันที่โด่งดังจากประเทศอังกฤษ โดยอ้างอิงวิธีการวัดแบบ Shear Cell และจึงผลิตเครื่องที่สามารถทดสอบสินค้าได้ทั้งหมด 4 ฟังก์ชั่น ดังต่อไปนี้

 

 • Flow Function Test
  วิเคราะห์พฤติกรรมการไหลของตัวอย่าง โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงสูตรสินค้าให้มีพฤติกรรมการไหลตามที่ต้องการ

 • Time Consolidated Test with Flow Function
  วิเคราะห์พฤติกรรมการไหลของตัวอย่าง โดยการประเมินในช่วงระยะเวลานาน ๆ

 • Wall Friction
  สำหรับออกแบบ Hopper หรืออุปกรณ์บรรจุต่าง ๆ

 • Bulk Density
  วิเคราะห์ความหนาแน่นรวมของตัวอย่าง

graph poderflowtester3

graph poderflowtester2

PFT powderflowtester

 

จากฟังก์ชั่นการทำงานด้านบนเราสามารถวิเคราะห์การ Flow ของตัวอย่างว่ามีย่านการ Flow แบบใด เช่น Free Flowing, Easy Flowing, Cohesive, Very Cohesive หรือ Non Flowing โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานตามโปรแกรมสำเร็จรูป โดยมีการวิเคราะห์ทั้งในระยะเวลาสั้น ๆ และระยะเวลานาน เพื่อนำผลมาประเมินและวิเคราะห์ในการออกแบบสูตรสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงมีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการออกแบบเครื่องจักรที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต หรือแม้กระทั่งใช้ในสื่อการเรียนการสอนได้เช่นกัน

 

ดังนั้น นักวิจัย, นักวิเคราะห์ รวมทั้งนักประดิษฐ์ออกแบบเครื่องจักรจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากเครื่อง PFTTM Powder Flow Tester ที่จะช่วยให้ท่านได้ลดต้นทุนการผลิต, คิดค้นสูตรสินค้าใหม่ ๆ, ปรับปรุงสูตรสินค้า, พัฒนากระบวนการผลิต-บรรจุ รวมถึงยังมีประโยชน์ทางด้านงานวิศวกรรม โดยมีส่วนช่วยในการประดิษฐ์ออกแบบเครื่องจักรที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

Download Catalog

Cat PFT